Amacımız, kalite seviyesi yüksek, rekabet gücü kuvvetli bir işletme olmaktır. Tüm bunları yaparken her sene, bir önceki seneye göre daha az kirlilik oluşturacak şekilde üretim yapmayı hedefliyoruz.

• Üst yönetimin sürekli ve kararlı desteği / katılımı,

• Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmelikler ve standartlara uygun olarak çalışmak,

• Çalışma Sahalarımızda Eğitim Faaliyetlerini En Üst Düzeyde Gerçekleştirmek

• Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılması, oluşabilecek kirliliklerin önlenmesinde ise gerekli yasal şart ve mevzuatlara bağlı kalınması

• Sürekli İyileşme felsefesinin her zaman uygulanabilir olması

• Kurmuş olduğumuz Çevre Yönetim Sistemi ile tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması,

• Bu ortamın sağlanması için gerekli kaynakların temin edilmesi ile mümkündür.

Bizler yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, yaptığımız çalışmalarda meydana gelebilecek çevre kirliliklerinin önlenmesinde kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.

Geleceğe güvenle bakan bir nesil için gururla çalışıyoruz.

Main Menu